LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

'LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

O nás

Disponovat týmem úzce specializovaných a vyprofilovaných odborníků znamená možnost soustředit se na detail a odvést tu nejlepší práci, ať už ze strany advokátní kanceláře nebo klienta.
Legalité je česká advokátní kancelář se sídlem v Praze, podporou na Slovensku a přesahem do evropských zemí, Ameriky a Asie. Poskytujeme nadstandardní právní servis v národním i mezinárodním kontextu. Náš tým tvoří přední advokáti s dlouholetými zkušenostmi z advokacie, byznysu i akademického prostředí.

Naší předností je schopnost bedlivě naslouchat klientům a nabízet jim ryze praktická řešení. Advokátní kancelář Legalité charakterizují čtyři slova – specializace, odbornost, kvalita a ambice.

Mít v týmu specialistu na dílčí segment právních služeb představuje pro klienta konkurenční výhodu a jistotu ve všech 
jeho rozhodujících krocích.

Kancelář složená z odborníků, kteří mají mimořádné znalosti českého a mezinárodního práva, představuje unikátní poradní jednotku pro jednotlivce i firmy mající ambice podnikat v širším mezinárodním kontextu.

Kvalita dobré kanceláře spočívá nejen v precizně odvedených právních službách, ale také v dobrých a férových vztazích. Ty se projevují jak vzájemným respektem, tak schopností dohodnout se na adekvátním a oboustranně akceptovaném ohodnocení právních služeb. 

Priorita v podobě přijímání náročných specializovaných případů, umožňující advokátům představit naplno své schopnosti, vypovídá o ambicích kanceláře pracovat vždy s těmi nejlepšími.

Specializace

Soudní spory a arbitráže

Spolehlivě vás zastoupíme před obecnými soudy, v rozhodčích řízeních i v mezinárodních arbitrážích ve všech typech právních sporů. Provedeme vás přípravnými fázemi, sestavíme strategii i nabídneme asistenci. Naši partneři působí i jako rozhodci u českých i mezinárodních rozhodčích soudů.

Odpovědný partner

Dr. VÍT HORÁČEK

Tým

Mgr. MARIE JANŠOVÁ

Mgr. MARIE JANŠOVÁ

Mgr. Marie Janšová je specialistkou a doporučovanou českou advokátkou v oblasti pracovního práva. Dále se zaměřuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Marie je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, European Employment Law Association a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association. Pravidelně přednáší a publikuje. 

· pracovní právo

· právní vztahy statutárních orgánů

· ochrana osobních údajů

· soudní spory a arbitráže

Vzdělání
· Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolvovala 2002)

Členství
· členka České advokátní komory
· členka Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního
  vyjednávání a pracovních vztahů (AKV)
· členka European Employment Lawyers Assosiation
  zakládající členka a předsedkyně představenstva
  Czech Employment Lawyers Association (CzELA)

Zahraniční stáže
· De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam (2007)

Předchozí praxe
· Glatzová & Co. (2001 – 2016)
· Zeiner & Zeiner (2000 - 2001)

Ocenění (výběr)
· doporučovaný právník dle Chambers Europe v kategorii
  „Pracovní právo“ 

· doporučovaný právník v oblasti Labour, Employment & Benefits
  dle Who´s Who Legal


Jazyky
čeština, angličtina

Dr. VÍT HORÁČEK

Dr. VÍT HORÁČEK

JUDr. Vít Horáček, Ph.D., patří mezi nejuznávanější advokáty a rozhodce v České republice. Rozhoduje české a mezinárodní spory podle českých arbitrážních pravidel, pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu, Vídni a CAS. Působí jako člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži a dalších mezinárodních soudů. Je mediátorem i rozhodcem v tzv. ADR řízeních o doménách. Vít se dále zaměřuje na veřejné zakázky, právo duševního vlastnictví, energetiku, telekomunikace a informační technologie. Působí také na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

· arbitráže a soudní spory

· duševní vlastnictví, ochranné známky

· právo IT, telekomunikace

· energetika

· veřejné zakázky

Vzdělání
· Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze (absolvoval 1991,
  doktorát 1993)
· University of Birmingham, postgraduální studium (1993)
· Euroforum MBA Program (1999)
· krátkodobé studijní pobyty na univerzitách v Helsinkách
  - Finsko, Passau - Německo, Strasbourgu - Francie a Kodani
  - Dánsko (1991 – 1993)

Členství o další působení
· člen České advokátní komory
· člen Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC)
· rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR  
  a Agrární komoře ČR
· odborný asistent katedry obchodního práva, Právnická fakulta
  Univerzity Karlovy v Praze
· člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži
· rozhodce Mezinárodního arbitrážního soudu pro sport CAS
  v Lausanne
· rozhodce Arbitrážního soudu při Moskevské hospodářské
  a průmyslové komoře
· rozhodce Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní
  burze Kladno
· člen International Bar Association
· člen akademického senátu, Vysoké školy ekonomiky
  a managementu (2001-2004)
· člen International Association of Young Lawyers
· člen České společnosti pro mezinárodní právo
· člen redakční rady internetového magazínu
  www.stavebni-forum.cz 

Předchozí praxe
· Glatzová & Co., Partner (1994 – 2015)
· Bubník & Myslil (1992 – 1994)
· In-house právník různých soukromých společností (1990 – 1992) 

Ocenění (výběr)
· nejlepší právník roku 2005 v oblasti IT
· doporučovaný právník v kategorii Dispute Resolution
  dle Chambers Europe a Chambers Globe
· nejlepší právník roku 2013 v kategorii „Technology“
  dle Best Lawyers
· doporučovaný právník pro rok 2012 v kategorii “Oil and Gas”
  dle Who´s Who Legal
· doporučovaný právník pro rok 2012 v kategorii “Litigation,
  Outsourcing” dle PLC Which Lawyer?

Publikace (výběr)
· Právo obchodních korporací, 1. vydání, Černá S., Štenglová I.,
  Pelikánová I. a kolektiv – spoluautor, Praha, Wolters Kluwer, 2015
· Corporate Governance, 1. vydání, Vybrané instituty corporate
  governance při přeshraničním podnikání, Wolters Kluwer,
  Praha 2015
· Mezinárodní právo procesní (International Civil Procedure),
  2. vydání, Česká republika, Juris, 2014
· Občanský zákoník. Komentář. Švestka J.,  Dvořák J., Fiala J.
  a kolektiv – spoluautor, Wolters  Kluwer a.s., 2014
· Komentář k zákonu o obchodních korporacích, A.J. Bělohlávek
  a kolektiv – spoluautor, (Aleš Čeněk), Praha, 2013
· Podnikatel a jeho právní vztahy, Scripta Iuridica 13,
  Stanislava Černá, Stanislav Plíva a kolektiv – spoluautor,
  UCFI 2013
· Mezinárodní právo procesní (International Civil Procedure),
  Česká republika, Juris, 2013
· Law Crossing Eurasia – From Korea to the Czech Republic,
  Jaewan Moon, Michal Tomášek – spoluautor, (rW&W Science
  & New Media Passau/Berlin), Praha, 2015

Jazyky
čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, ruština

 

 

JUDr. DANA ONDREJOVÁ, Ph.D.

JUDr. DANA ONDREJOVÁ, Ph.D.

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., paří mezi přední české odborníky na právo nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Mezi její další specializace patří reklamní právo a směnky. Dana také vyučuje na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Pravidelně přednáší a je autorkou významných odborných publikací a komentářů zejména z oblasti práva nekalé soutěže. 

· právo nekalé soutěže

· právo proti nekalým obchodním praktikám

· reklamní právo

· smluvní právo

· směnky

Vzdělání
· Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolvovala 2004,
  rigorózní řízení 2005, doktorský studijní program 2007)

Zahraniční stáže
· Lucembursko, Lucemburk, The Court of Justice of European Union,
  Tribunal (2014)
· Itálie, Trento, Universita di Trento, Facoltà di Giurisprudenza,
  Centrum soutěžního práva Evropské unie (2014)
· Velká Británie, Newcastle, Northumbria University, Northumbria
  Law School, právní klinika (2012)
· Spolková republika Německo, Regensburg,
  Universität Regensburg, Fakultät für Rechtswissenschaft,
  katedra občanského práva (2013)
· Francie, Aix-en-Provence, Université Paul Cézanne, Faculté de droit
  et de science politique, katedra občanského práva (2013)

Členství a další působení
· členka České advokátní komory
· členka redakční rady časopisu Soukromé právo
  (Wolters Kluwer a.s.)
· odborná asistentka na katedře obchodního práva
  Právnické fakulty Masarykovy univerzity
· rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
 


Předchozí praxe
· samostatná advokátka (2008 – 2016)
· Advokátní kancelář JUDr. Radima Chalupy, Ph.D. (2004 – 2007) 

Publikace (výběr)
· Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika
  a/nebo nekalá soutěž (C. H. Beck, 2016)
· Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci
  (Wolters Kluwer a.s., 2015).
· spoluautorka tzv. velkého komentáře k občanskému zákoníku,
  Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo.
  Zvláštní část. § 2055 – 3014. Komentář. (C. H. Beck, 2014)
· Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář.
  (C. H. Beck, 2014)
· Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání, kol. aut.
  (C. H. Beck, 2015)
· Nástin obchodního práva, (Masarykova univerzita, 2014)

Jazyky
čestina, angličtina, němčina

 

JUDr. OLGA HUMLOVÁ

JUDr. OLGA HUMLOVÁ

JUDr. Olga Humlová je renomovanou nemovitostní expertkou se zkušenostmi z mezinárodní advokacie a také z byznysu, kdy působila v pozici CEO České republiky pro slovenského developera HB Reavis. Nemovitostní transakce včetně akvizic, developmentu, veřejnoprávních aspektů výstavby nemovitostí, smluv o dílo, pronájmu, financování a prodeje patří k jejím specializacím. Olga působí také jako rozhodce českých i mezinárodních sporů.

· právo nemovitostí
· kupní smlouvy
· právní prověrky/due diligence
· smlouvy o dílo
· nájemní vztahy
· stavební právo
· správní soudnictví
· financování
· soudní spory a arbitráže

Vzdělání
· Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze (absolvovala 1989)
· Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
  Master of Laws (LL.M.) (1991 – 1992)
· Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze, CSc. (1996)

Předchozí praxe
· HB Reavis Group (2013 – 2015) 
· Dentons (2003 – 2013)
· Altheimer Gray (2000-2003)
· Feddersen Laule Scherzberg Ohle Hansen Ewerwahn (1994-2000)
· BHF-BANK/Živnostenská banka (1993-1994)

Členství
· členka České advokátní komory
· členka Slovenské advokátní komory
 

Ocenění
· doporučovaný právník pro rok 2013 v kategorii
  “Real Estate” dle Who´s Who Legal
· TOP 25 ženy českého byznysu v roce 2014

Jazyky
čestina, angličtina, němčina

Ing. Mgr. MARKÉTA HRABÁKOVÁ

Ing. Mgr. MARKÉTA HRABÁKOVÁ

Ing. Mgr. Markéta Hrabáková je specialistkou na právo duševního vlastnictví, telekomunikace a IT, ochranu autorských práv. Zaměřuje se na internet, internetové podnikání, ochranu osobních údajů a ochranu spotřebitele. Poskytuje služby privátním investorům při akvizicích, nákupu nemovitostí či jiných investičních aktivitách a při spravování jejich majetku. Poskytuje právní poradenství společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům.

· služby pro soukromé investory
· duševní vlastnictví, IT, telekomunikace
· ochrana osobních údajů
· ochrana spotřebitele
· nemovitosti, SVJ, bytová družstva

 

Vzdělání
· Vysoká škola Ekonomická v Praze,
  fakulta Podnikohospodářská, specializace podniková ekonomie
  a právo v podnikání (absolvovala 1998)
· Právnická fakulta Západočeské univerzity
  v Plzni (absolvovala 1999)

Členství
· členka České advokátní komory

Předchozí praxe
· AK Hrabáková (2010 – 2016)
· Hornová a partneři (2010)
· Glatzová & Co. (2001 – 2009)
· Klein, Šubrt, Došková, v.o.s. (1999 – 2000)

Jazyky
čeština, angličtina, ruština

Mgr. MIROSLAV UŘIČAŘ

Mgr. MIROSLAV UŘIČAŘ

Miroslav Uřičař se specializuje na správní právo a regulační problematiku síťových odvětví, zejména elektronických komunikací a také na ochranu osobních údajů. Miroslav působil 18 let v manažerských funkcích v právní oblasti u poskytovatele služeb elektronických komunikací, kde byl zodpovědný za útvary práva, regulace, vnějších vztahů, firemní bezpečnosti a compliance. Miroslav je členem Komise pro veřejné právo – komise pro správní právo Legislativní rady vlády ČR, působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Pravidelně přispívá do odborných časopisů a příležitostně vystupuje na odborných konferencích se zaměřením zejména na regulační problematiku, soutěžní právo, compliance a ochranu osobních údajů. 

· správní právo
· elektronická komunikace
· regulační problematika

· ochrana osobních údajů/ochrana soukromí
· soudní spory a arbitráže
 

Vzdělání
· Právnická fakulta Univerzity Karlovy (absolvoval 1997)

Členství
· člen Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo
  č.1 Legislativní rady vlády ČR (od ledna 2017)
· rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR
  a Agrární komoře ČR (od 2011)
· člen Editorial Board of International In-house Counsel
  Journal (od 2007)
· člen představenstva Asociace provozovatelů mobilních
  sítí (leden 2007 - prosinec 2016)
· člen Výkonné rady UNICEF ČR (od 2011)
 

 

Předchozí praxe
· OKD, a.s., právník (1997 - 1999)
· T-Mobile Czech Republic a.s., General Counsel,
  (1999 – 2016)

Ocenění
· European Counsel Awards 2009, hlavní ocenění
  v kategorii Regulatory (Non-financial Services)

 

JUDr. ANDREJ ŠKRINIAR

JUDr. ANDREJ ŠKRINIAR

JUDr. Andrej Škriniar je spolupracujícím partnerem Legalité na Slovensku. Je specialistou na smluvní právo, právo obchodních společností a transakční práci. Ve své činnosti se věnuje zejména poskytování právního poradenství obchodním společnostem působícím v papírenském, dřevozpracujícím a strojírenském průmyslu.

· právo společností
· obecné obchodněprávní služby
· transakce

 

Vzdělání
· Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
  (absolvoval 2009)
· Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
  (absolvoval 2012)


Předchozí praxe
· Advokátní kancelář JUDr. Lehotského
· Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
· Hewlett-Packard Slovakia

Členství
· člen Slovenské advokátní komory

Jazyky
slovenština, angličtina

Aktuality
   
MÉDIA
PDF /15. 3. 2017

Marie Janšová komentuje otázku zákazu náboženských nebo politických znaků v zaměstnání

Marie Janšová se v Lidových novinách vydaných dne 15.3.2017 vyjádřila k problematice zákazu náboženských nebo politických znaků v zaměstnání (viz přiložený článek "Do práce bez hidžábu i kříže, smí nařídit šéf").

MÉDIA
PDF /13. 3. 2017

Marie Janšová se vyjadřuje k problematice agenturního zaměstnávání a zaměstnávání cizinců

Marie Janšová se vyjadřuje v komentáři Hospodářských novin ze dne 13.3.2017 k problematice agenturního zaměstnávání a zaměstnávání cizinců (viz přiložený článek "Zaměstnat cizince musí být jednodušší").